1 Systeemlaag voor I-Kwadraat
Voor I-kwadraat is een architectuur ontworpen die maximale ruimte biedt bij de implementatie en aansluit bij de actuele technologische ontwikkelingen.
De I-kwadraat is systeemarchitectuur kent een drie-lagen structuur met de lagen Presentatie (tier 1), Applicatie (tier 2) en Data (tier 3). De interface tussen de lagen is gestandaardiseerd zodat een hoge mate van onafhankelijkheid bij de implementatie wordt bereikt.

Figuur 2.2, 3-tier model
2 BEVEILIGING | 3 SCHAALBAARHEID | 4 STANDAARDS | 5 PLATFORM MAPPING | TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR

 


WET GELUIDHINDER
| ZONEBEHEERSPLANNEN | I-KWADRAAT