4 gekozen standaards
Gebruik van standaards valt onder de richtlijnen, die de architectuur stelt.
I-kwadraat maakt optimaal gebruik van industrie standaard producten. Dit biedt maximale mogelijkheden voor gebruik van standaard pakketten en diensten van derden, goede koppeling met externe systemen en de beste garantie dat vakbekwaam personeel beschikbaar is voor ontwikkeling en beheer.

De toegepaste standaards voor systemen, middleware en netwerk zijn:

 • Oracle 8i, industrie standaard RDBMS;
 • Oracle Spatials, industrie standaard GIS database;
 • Oracle Discoverer 2000, SQL based reporting tool;
 • Arcview, industrie standaard GIS applicatie;
 • SQLnet, Oracle standaard voor data base toegang;
 • NET Framework, industrie standaard applicatie raamwerk;
 • Windows 2000, industrie standaard operating system op desktop en server;
 • Unix (Sun Solaris), industrie standaard operating system op de server;
 • TCP/IP, netwerk standaard;
 • Intranet*Rotterdam, universeel gemeentelijk data netwerk.

Systeem architectuur C/S
Het I-kwadraat systeem is opgebouwd volgens een multi tier architectuur. Deze leent zich voor de implementatie van het client-server model, een web based oplossing en een combinatie van beiden. De relevante bouwstenen van de I-kwadraat systeemarchitectuur voor client - server zijn in figuur 3.1 weergegeven.


Figuur 3.1, I-kwadraat systeemarchitectuur, client - server

Het I-kwadraat systeem bestaat uit componenten op de desktop en in het datacenter.Op de Desktop worden de volgende, voor I-kwadraat relevante, functies voorzien:
- I-kwadraat Frontend
Applicatie met circa 70 invoer- en presentatieschermen. Gebaseerd op het .NET Framework waarin een aantal algemeen bruikbare Objecten en de Windows GUI.
- I-kwadraat Backend
Applicatie met business logica, die invoervelden valideert en controleert op consistentie. Gebaseerd op het .NET Framework.
- I-kwadraat Data access
Applicatie, die SQL queries genereert voor toegang tot de database. Gebaseerd op het .NET Framework.
- Arcview
Standaard applicatie voor presentatie van grafische kaarten. Heeft een SQLnet connectie met Oracle Spatial.
- Discoverer 2000
Standaard rapportage programma dat voorgeconfigureerde rapporten presenteert. Heeft een SQLnet connectie met Oracle database.
- IL lokaal
Standaard applicatie die geknipte modellen doorrekent. De modellen worden aangeleverd via e-mail. Het resultaat wordt via ftp afgeleverd in de SI-kwadraat directory van de Queue server.
- Mail client
Standaard mail client voor ontvangst van rekenmodellen, ontvangst van applicatie updates en normaal mail verkeer.

 • In het Datacenter worden de volgende, voor I-kwadraat relevante, functies voorzien:
  Database services- Een Oracle database met de Spatial optie biedt gestructureerde opslag van alfanumerieke en grafische data.
 • Queue - Een applicatie die een deel van het kernproces van I-kwadraat invult. De applicatie draait op een Unix server en wordt hergebruikt voor I-kwadraat versie 2. Specifieke taken zijn
  1 Controleren van een nieuwe kavelindeling
2 Integreren van een geaccordeerde kavelindeling
3 aanvragen kavelindeling
4 Optie-rapporten
5 AVV-rapporten
6 ADP-rapporten
7 Monitor-bestanden genereren
8 Integratie model
9 Knippen model
10 Knippen rekenbestanden
11 Controleren model
12 Aansturing Rekenserver
13 Standaard rapportages
14 Testen of de rekenserver niet is stilgevallen
 • IL applicatie
  Een applicatie die een deel van het kernproces van I-kwadraat invult. Deze DOS applicatie draait op een Windows 95 Rekenserver en wordt hergebruikt voor I-kwadraat versie 2

1 SYSTEEMLAAG
| 2 BEVEILIGING | 3 SCHAALBAARHEID | 5 PLATFORM MAPPING | TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR
 

WET GELUIDHINDER
| ZONEBEHEERSPLANNEN | I-KWADRAAT