3 Schaalbaarheid
De I-kwadraat systeemarchitectuur biedt een schaalbaarheid, die het toekomstig interne en externe gebruik kan accommoderen. Uiteraard gaan grote capaciteit en performance van de ICT infrastructuur gepaard met hoge kosten.

Servers
-De database server kan worden geïmplementeerd op een krachtige multi processor server. Tot 32 processoren per server.
- De Queue kan worden geïmplementeerd op een aparte, krachtige server.
- De IL rekenserver kan draaien op een top model Windows 2000 server. Meerdere servers kunnen parallel worden ingezet.
- Een web server kan worden geïmplementeerd op een krachtige (multi processor) server of een farm van servers.
- Een .NET applicatie server kan worden geïmplementeerd op een krachtige (multi processor) server of een farm van servers.

Storage
-Database opslagcapaciteit kan vrijwel onbeperkt worden geboden, onder meer door gebruik van SAN technologie.

Netwerk
- Het netwerk biedt vrijwel onbeperkte adresruimte voor werkstations.
- WAN bandbreedte en bandbreedte naar Internet kunnen tot > 622 Mbps per verbinding worden opgewaardeerd.
-LAN bandbreedte in het datacenter kan worden opgewaardeerd naar 1000 Mbps.


1 SYSTEEMLAAG
| 2 BEVEILIGING | 4 STANDAARDS | 5 PLATFORM MAPPING | TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR
 

WET GELUIDHINDER
| ZONEBEHEERSPLANNEN | I-KWADRAAT