5 Platform mapping
Onderstaande tabel toont de mapping van functies op systemen.
Tabel: de mapping van functies op systemen

Na de platform mapping kan I-kwadraat als volgt in het GEM model worden afgebeeld.


1 SYSTEEMLAAG
| 2 BEVEILIGING | 3 SCHAALBAARHEID | 4 STANDAARDS | TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR
 

WET GELUIDHINDER
| ZONEBEHEERSPLANNEN | I-KWADRAAT