Client-server implementatie

Voor I-kwadraat is een architectuur ontworpen die maximale ruimte biedt bij de implementatie en aansluit bij de actuele technologische ontwikkelingen.
De I-kwadraat is systeemarchitectuur kent een drie-lagen structuur met de lagen Presentatie (tier 1), Applicatie (tier 2) en Data (tier 3). De interface tussen de lagen is gestandaardiseerd zodat een hoge mate van onafhankelijkheid bij de implementatie wordt bereikt.

Technische infrastructuur I-kwadraat
Onderstaand conceptueel ontwerp toont de relevante technische infrastructuur voor I-kwadraat in de client-server versie.Cient - server Implementatie model

FAT Client
De desktop PC is een fat client omdat er naast tier 1 ook tier 2 en -3 functies op draaien.


1 SYSTEEMLAAG
| 2 BEVEILIGING | 3 SCHAALBAARHEID | 4 STANDAARDS | 5 PLATFORM MAPPING
 

WET GELUIDHINDER
| ZONEBEHEERSPLANNEN | I-KWADRAAT