2 Beveiliging
Beveiliging is onderdeel van de systeemarchitectuur. Het karakter van I-kwadraat is zodanig dat er geen aparte beveiligingsarchitectuur ontworpen. Maatregelen kunnen in de vorm van eisen voor de applicaties, inrichting van servers en beheerprocedures worden gespecificeerd.

Gebruik van I-kwadraat functies is alleen toegestaan aan geautoriseerde gebruikers. Manipulatie van data buiten de applicatie om moet worden voorkomen. Aan deze eisen wordt op de volgende wijze voldaan:
- Gebruikers moeten in het systeem expliciet worden bekend gemaakt. Elke gebruiker krijgt een unieke gebruikersnaam en toegangscode.
- Er wordt een aantal gebruikersrollen gedefinieerd. Aan elke rol wordt het recht tot gebruik van een aantal functies toegekend. Een autorisatiemechanisme zorgt er voor dat alleen de toegestane functies voor de betreffende gebruiker beschikbaar zijn.
- Gebruikers hebben geen toegang tot de command prompt van het operating system.
- Servers worden in het netwerk achter een firewall geplaatst.
- Servers worden geplaatst in een geschikte (afgesloten) computer ruimte.

Systeembeheerders en DBA's hebben de mogelijkheid om op alle niveaus toegang te krijgen tot het systeem en data. Er worden geen technische maatregelen of procedures te voorzien om dit te voorkomen.


1 SYSTEEMLAAG
| 3 SCHAALBAARHEID | 4 STANDAARDS | 5 PLATFORM MAPPING | TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR
 

WET GELUIDHINDER
| ZONEBEHEERSPLANNEN | I-KWADRAAT