Een architectuur omvat een systeemspecificatie op hoofdlijnen, biedt structuur en geeft richtlijnen en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van informatiesystemen. Architectuur is een hulpmiddel om systemen te beschrijven, die flexibel en onderhoudbaar zijn en een life cycle hebben die groter is dan die van de technische implementatie die op enig moment is gekozen.

ICT systemen en bedrijfsprocessen kunnen worden gerepresenteerd en gepositioneerd in het Generic Enterpirse Model (GEM). Dit model onderkent de vier lagen Markt, Business, Systemen en Technische Infrastructuur. In dit model biedt de onderliggende laag via een gedefinieerde interface diensten aan aan de bovenliggende laag. Omgekeerd is een bovenliggende laag afnemer van de diensten van de onderliggende laag.

Door een juiste keuze van de inhoud van de lagen (specificatie van de diensten) en de interface ertussen wordt een grote mate van autonomie bereikt en kan de life cycle van elke laag zich zelfstandig ontwikkelen.


Figuur 2.1, GEM model

In de I-kwadraat context kan de Markt worden beschreven als de bedrijven waaraan vergunningen worden verleend en de overheid, die milieuwetgeving maakt. Doorgaans heeft de onderneming of instelling geen invloed op deze laag, maar moet inspelen op de eisen en randvoorwaarden die gesteld worden.

De Business laag vertegenwoordigt de instanties, die deze markt bedienen, in dit geval DCMR, GHR en GW. Organisatie en processen zijn beschreven in de diverse AO handboeken. De organisatie genereert en consumeert informatie, die in Systemen wordt opgeslagen. Systemen verwerken en presenteren informatie ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen.

De laag Systemen omvat informatiesystemen en databases, die de Business ondersteunen. In dit geval I-kwadraat. De architectuur van deze laag wordt verderop in dit document in detail beschreven.

De Technische Infrastructuur omvat alle hardware, systeemsoftware en middleware waarop de Systemen (I-kwadraat applicaties) wordt uitgevoerd. Ook netwerken en connectie met Internet valt in deze laag.

Voor elke laag is een passende beheerstructuur nodig. Voor de Business laag is dit het onderhoud van de Administratieve Organisatie (AO), voor de Systemen laag het functioneel beheer en DBA, de laag Technische Infrastructuur kent systeem- en netwerkbeheer.

Op de volgende pagina's worden de lagen Systemen en Technische Infrastructuur voor I-kwadraat verder gedetailleerd.


 

Terug naar homepage