I-kwadraat is een systeem dat continu in bedrijf is. Het geeft daardoor altijd de laatste akoestische stand van zaken weer. Voor het invoeren en wijzigen van gegevens en het maken van berekeningen krijgt de gebruiker een deelmodel. De deelmodellen zijn complete akoestische modellen, als het ware geknipt uit het centrale A- en B-model dat in I-kwadraat is opgeslagen.

Met zo'n deelmodel kan de gebruiker direct aan de slag. Nadat de wijzigingen in het deelmodel zijn aangebracht, wordt het model weer ingevoerd in het centrale model van I-kwadraat. Zo blijven de gegevens in het systeem actueel.

Voor iedereen die een deelmodel aanvraagt zijn de volgende vier stappen van belang: de aanvraag en uitgifte van het deelmodel, het aanbrengen van mutaties en tenslotte het retourneren van het deelmodel. Daarna volgen er nog drie stappen in het proces. Ten eerste de goedkeuring van het gewijzigde deelmodel. Daarna het invoeren van het gewijzigde deelmodel in het systeem van I-kwadraat. En tenslotte worden de gewijzigde gegevens verwerkt in de centrale akoestische hoofdmodellen.Klik op de afbeelding voor een uitleg per onderdeel.
Hoofdmenu I-kwadraat

WET GELUIDHINDER
| ZONEBEHEERSPLANNEN | I-KWADRAAT