I-kwadraat is het systeem waarin alle gegevens over de akoestische situatie in de Rijnmond op een heldere en overzichtelijke manier zijn opgeslagen. Alle industriële bronnen van geluid zijn erin opgenomen. Natuurlijk verandert de situatie in de verschillende industriegebieden regelmatig. En daarmee het geluid dat de industrie in een zone produceert. I-kwadraat houdt al deze informatie nauwkeurig bij. Er zijn veel partijen die dankbaar gebruik maken van dit systeem. Niet alleen bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven.

  I-kwadraat

  • Wordt centraal beheerd en biedt overzicht
  • Is snel en kostenbesparend
  • Werkt met één standaard
  • Is toekomstgericht
Terug naar homepage