De verdeling van de geluidruimte is vastgelegd in akoestische beheersplannen. Op deze wijze heeft ieder kavel in het havengebied zijn eigen geluidbudget. Er zijn beheersplannen voor het
WERM gebied (Waal-Eemhaven, Rijn- en Maashaven) en het
Rijnmond-West gebied (Botlek, Pernis, Europoort en de Maasvlakte)
.


Terug

WET GELUIDHINDER | ZONEBEHEERSPLANNEN | I-KWADRAAT