Het A-model beschrijft de actuele akoestische situatie in een gebied. Dit A-model, ook wel vergunningsmodel genoemd, wordt gebruikt bij het verlenen van milieuvergunningen. Het doel van dit model is de bewaking van geluidzones. Het A-model beschrijft de actuele geluid-immissie* in het gezoneerde gebied. De immissie wordt berekend op basis van de emissiegegevens. Hiervoor worden rekenmodellen gebruikt die een afspiegeling zijn van de werkelijke situatie op het industrieterrein.
* Geluid-immissie
De emissie is het geluid dat de verschillende, individuele geluidbronnen van een bedrijf produceren ofwel afgeven. De immissie is de geluidbelasting die bedrijven, na overdracht, op de zonebewakingspunten veroorzaken.
Terug

WET GELUIDHINDER
| ZONEBEHEERSPLANNEN | I-KWADRAAT