In het systeem worden de akoestische gegevens van een bepaald industriegebied ingevoerd. Er ontstaat zo als het ware een akoestische kaart van het gebied. De informatie wordt schematisch weergegeven in akoestische modellen. Om zowel de huidige als de geplande situatie in kaart te brengen zijn er twee hoofdmodellen: het A-model en het B-model. Deze twee modellen vormen de bouwstenen van I-kwadraat.


Hoofdmenu I-kwadraat

WET GELUIDHINDER
| ZONEBEHEERSPLANNEN | I-KWADRAAT