In het Rijnmondgebied wordt gewoond, gewerkt en gerecreŽerd. En dat allemaal op een beperkte oppervlakte. Toch kunnen in dit gebied, temidden van fabrieken, snelwegen en waterwegen, ruim 1 miljoen mensen rustig leven. Ondanks de bruisende activiteit om hen heen. Groei is van belang bij economische activiteit en als de bedrijvigheid in het Rijnmondgebied verder toeneemt zal dat een grotere druk leggen op de leefomgeving.
 
Het hand in hand gaan van bescherming van het leefmilieu en ontwikkeling van de industrie is mogelijk doordat in de Wet Geluidhinder is vastgelegd dat er rond bepaalde industriegebieden geluidzones moeten worden vastgesteld. Het beheer en de bewaking van de zones is een uiterst ingewikkeld proces. Om dit proces te vereenvoudigen is er sinds kort een geautomatiseerd systeem. Het heet Informatiesysteem Industrielawaai, of kortweg: I-kwadraat.